CCE logo

CCE logo

Welcome - Failte Romhat!

When the translation is provided submissions to the blog will be published in both English and Irish. Please send submissions to the webmaster address shown at the very top of the blog. Please visit us often. This blog is the companion of the Ottawa Comhaltas website: http://www.ottawacomhaltas.com/

Beidh poist a fhoilsiú i mBéarla agus i nGaeilge nuair is féidir. Tabhair cuairt orainn go minic. Is é seo an blag an compánach an láithreán gréasáin Comhaltas Ottawa: http://www.ottawacomhaltas.com/

Thursday 1 November 2012

Caint agus Comhrá / Talk and Chat


English follows

Caint agus Comhrá:

Is grúpa dátheangach é "Caint agus Comhrá" a oibríonn go dian chun an Ghaeilge a chur chun cinn mar teanga labhartha anseo in Ottawa. Cuireann muid fáilte is fiche roimh gach duine gur mian leo an teanga a fhoghlaim agus déanfaidh muid ár seacht ndícheall imeachtaí agus áiseanna a chur ar fáil dóibh a chabhróidh leo máistreacht a fháil ar an teanga. Eagraíonn muid imeachtaí éagsúla le linn na bliana chun an pobal Gaeilge a chothú agus a laidriú. Ina measc sin, tá ócáid shóisialta á búnú againn faoi láthair darb ainm "Caint agus Comhrá." Beidh muid ag teacht le chéile sa Heart and Crown (Croí agus Coróin) gach tráthnóna Dé hAoine (5:30 pm), agus beidh muid in ann an teanga a labhairt, a laidriú agus a scaipeadh ar fud Ottawa. Má tá suim agat nó ag do chairde, ná bíodh drogall ar bith oraibh dul i dteagmháil linn! Beidh muid sásta cabhrú!

Má tá spéis agat ranganna Gaeilge a dhéanamh linn, is féidir teagmháil a dhéanamh le hEoin Ó Catháin, atá ag múineadh na Gaeilge in Ollscoil Ottawa faoi láthair, agus atá ag feidhmiú mar Oifigeach na Gaeilge le Comhaltas anseo in Ottawa.


Caint agus Comhrá (Talk and Chat):

Is a bilingual group that is working hard to promote Irish as a spoken language here in Ottawa. We welcome anyone who wishes to learn the language, and we endeavour to provide resources and events to help learners master the language. We organise various events throughout the year to help and strengthen the Irish language community. Among these events is the weekly get-together called "Caint agus Comhrá" which is currently being developed by the group. We will be meeting at the Heart and Crown (Croí agus Coróin) every Friday evening after work (5:30 pm), and we hope to strengthen and spread the language all over Ottawa! If you or any of your friends would be interested in attending, please do not hesitate in contacting us!! We will be happy to help.

If you would like to attend Irish classes, you can contact Eoin Ó Catháin, an Irish teacher in the University of Ottawa at the moment, and is acting as the Irish Language Officer with the Comhaltas branch in Ottawa.

Slán agus Beannacht,

Caint agus Comhrá.


No comments:

Post a Comment

Until next time / Go dtí an chéad uair eile!