CCE logo

CCE logo

Welcome - Failte Romhat!

When the translation is provided submissions to the blog will be published in both English and Irish. Please send submissions to the webmaster address shown at the very top of the blog. Please visit us often. This blog is the companion of the Ottawa Comhaltas website: http://www.ottawacomhaltas.com/

Beidh poist a fhoilsiú i mBéarla agus i nGaeilge nuair is féidir. Tabhair cuairt orainn go minic. Is é seo an blag an compánach an láithreán gréasáin Comhaltas Ottawa: http://www.ottawacomhaltas.com/

Monday 17 June 2013

International Small Grants scheme -- Financial support for Irish Language Events


International Small Grants scheme July December 2013.

Glór na nGael has announced a funding/grant support scheme which will run with assistance from the Department of Foreign Afairs and Trade, for committees across the globe who have plans to promote the Irish language.

Committees are invited to submit their plans for events which will take place between July 1st and December 31st 2013. Plans must include details on target groups, dates and estimated costs, and should be submitted to Glór na nGael, Ráth Chairn, Co na Mí by June 30th.

Any events being submitted for consideration must be language based. Among qualifying event there are intensive courses, lectures and debates, quizes, and play events for childrens through Irish. Writing and arts events, are also eleigible as are information and awareness talks through Irish. 'Cultural' events which are not through Irish do not qualify.

The grants are limited to €500 for any single group, and since the overall amount available is limited it is hoped that funding can be spread to more events costing less than to events costing more. Every application will be evaluated and a record will be kept of all entries, successful or otherwise and these will be entered in Global Gaeilge 2013. Applying for the scheme gives automatic entry to Global Gaeilge.

As part of the Global Gaeilge 2013 judging all successful groups will be re-assessed in January 2014 along with other entries for Global Gaeilge who did not receive a support grant. Application for entry in the support grant scheme is not a condition of entry in Global Gaeilge.

For more information contact Eoghan Mac Cormaic eoghan@glornangael.ie 00353 85 7187678


Scéim na nDeontas Idirnáisiúnta Iúil – Nollag 2013

Reachtáilfear scéim mhaoinithe/deontais i mbliana, le cúnamh na Roinne Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, dírithe ar choistí ar fud an domhain, a bhfuil plean acu an Ghaeilge a chur chun cinn.

Tabharfar cuireadh do choistí plean imeachtí Gaeilge, don tréimhse 1 Iúil agus 31 Nollaig 2013, a bhfuil spriocanna, dátaí agus costais measta leo, a chur isteach chuig Glór an nGael roimh an 30 Meitheamh 2013.

Ní mór do na himeachtaí a bheith teanga bhunaithe. I measc na n-imeachtaí a bheidh incháilithe beidh dianchúrsaí, léachtaí agus díospóireachtaí, tráth na gceist trí Ghaeilge, imeachtaí súgartha agus spraoi trí Ghaeilge do pháistí, comórtais scríbhneoireachta nó ealaíne trí Ghaeilge, oícheanta feasachta agus eolais trí Ghaeilge agus imeachtaí eile mar iad. Beidh imeachtaí 'cultúrtha' nach imeachtaí Gaeilge iad, dí-cháilithe.

Beidh uasmhéid thacaíochta, €500, d'aon imeachta faoi scéim seo, ach ós rud gur ciste teoranta atá ann, bheifear ag súil le maoiniú a chur ar fáil do imeachtaí nach gcosnóidh an t-uasmhéid sin. Déanfar gach iarratas a mheasúnú, agus coinneofar taifead de gach iarratas, rathúil nó eile, mar iontráil i gcomórtas Global Gaeilge 2013. Is ionann iarratas a dhéanamh, agus clárú do chomórtas Global Gaeilge 2013.

Mar chuid de phróiseas moltóireachta Global Gaeilge 2013, déanfar na scéimeanna a mhaoineofar a scrúdú ina athuair le linn Mí Eanáir 2014 chomh maith le hiarratais eile a thiocfaidh isteach don chomórtas. Ní critéir do Global Gaeilge í, tacaíocht mhaoinithe scéime a lorg faoin scéim seo.


Eoghan Mac Cormaic eoghan@glornangael.ie 00353 85 7187678

No comments:

Post a Comment

Until next time / Go dtí an chéad uair eile!