CCE logo

CCE logo

Welcome - Failte Romhat!

When the translation is provided submissions to the blog will be published in both English and Irish. Please send submissions to the webmaster address shown at the very top of the blog. Please visit us often. This blog is the companion of the Ottawa Comhaltas website: http://www.ottawacomhaltas.com/

Beidh poist a fhoilsiú i mBéarla agus i nGaeilge nuair is féidir. Tabhair cuairt orainn go minic. Is é seo an blag an compánach an láithreán gréasáin Comhaltas Ottawa: http://www.ottawacomhaltas.com/

Monday 4 August 2014

Irish Immersion August 2014!


When: 10-16 of August, 2014
Where: Tamworth/ Erisnville, Ontario


The Summer Gaeltacht Immersion Week coming up, 10 – 16 August.   As part of the immersion week, They are running for the first time  an Irish Language Teachers’ Workshop on Friday, 15 August.  The workshop will be run by Colette Nic Aodh,  an experienced Irish language teacher and poet, and  one of three teachers participating in our Irish immersion week this year.  

The workshop runs all day Friday from 9:00 to 4:00. The fee for the day is  $30  (each session, morning and afternoon is $10.00 each and lunch is $10.00)

Additional information about the language immersion week is provided below in case you feel that you might like to come for the whole week.

Please respond to me directly if you are interested in attending. I hope many of you can make it.  If you don’t have any camping equipment, don’t let stop you, we have extra tents and sleeping bags... 

Slán anois,
Sheila


IRISH: THE LANGUAGE WE SPEAK
GAELTACHT IMMERSION IN CANADA

WHAT: Week Long Intensive Irish Language Course (5 levels)
WHERE: Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir
                        Tamworth/Erinsville Ontario (http://oireachtas.ca/Ionaid-bea.shtml)
WHEN: 10 – 16 August 2014
COST: $120 (tuition) + $165 (meals)
ACCOMMODATION: $5/night (camping) or B&B ( athomebandb@gmail.com, 613 379 3006)


HIGHLY QUALIFIED TEACHERS FROM IRELAND AND CANADA
In partnership with the Mayo County Council

Cultural Workshops: Singing (Sean Nós and other), Dancing (Sean Nós, Set, Céilí), Sports (Gaelic Football, Hurling), Art (Knotwork, Jewelry), Poetry and Writing, History, Music (Bodhrán, Fiddle), Dráma

Campfires, Story Telling, Field Trips, Swimming, Fishing, Hiking, Concert, Banquet, Céilí

________________________


AN GHAEILGE: ÁR dTEANGA FÉIN
TUMADH GAELTACHTA i gCEANADA

CAD: Dianchúrsa Seachtain Ghaeilge (5 leibhéal)
CÁ hÁIT: Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir
                        Tamworth/Erinsville Ontairió (http://oireachtas.ca/Ionaid-bea.shtml)
CATHAIN: 10 – 16 Lúnasa 2014
COSTAS: $120 (teagasc) + $165 (béilí)
LÓISTÍN: $5/oíche (campáil) nó Teach Aíochta (athomebandb@gmail.com, 613 379 3006)


MÚINTEOIRÍ ARDCHÁILITHE Ó ÉIRINN AGUS CHEANADA
i bpáirtíocht le Comhairle Contae Mhaigh Eo

Ceardlanna Cultúir: Amhránaíocht (sean nós agus eile), Damhsa (Sean Nós, Seit, Céilí), Spóirt (Peil, Iománaíocht), Ealaín (Snaidhmeanna Ceilteacha, Seodra), Filíocht agus Scríbhneoireacht, Stair, Ceol (Bodhrán, Fidil), Dráma

Tinte Cnámha, Scéalaíocht, Turais Allamuigh, Snámh, Iascaireacht, Spaisteoireacht, Ceolchoirm, Féasta, Céilí

Until next time / Go dtí an chéad uair eile!