CCE logo

CCE logo

Welcome - Failte Romhat!

When the translation is provided submissions to the blog will be published in both English and Irish. Please send submissions to the webmaster address shown at the very top of the blog. Please visit us often. This blog is the companion of the Ottawa Comhaltas website: http://www.ottawacomhaltas.com/

Beidh poist a fhoilsiú i mBéarla agus i nGaeilge nuair is féidir. Tabhair cuairt orainn go minic. Is é seo an blag an compánach an láithreán gréasáin Comhaltas Ottawa: http://www.ottawacomhaltas.com/

Sunday 8 September 2013

Gaeltacht Gathering Tour, 2013

Chance of a Lifetime. A community visit to Ireland's Gaeltacht areas.

Dates: 20 October – 2 November 2013
Cost: $1,700 (U.S. or Canadian)

What is special about this trip? In every location that we visit there will be a Gaeltacht community waiting to welcome us. As part of "The Gathering Ireland 2013", http://www.thegatheringireland.com/ and "The Year of the Irish Language", http://gaeilge2013.ie/ they will be as excited to meet us as we are to meet them. It is expected that this will forge lasting friendships between individuals, and lasting connections between Irish speaking organizations in North America and Ireland. Since local events will be hosted by the various Gaeltacht communities, we are able to keep our costs to a bare minimum. 
Faill an tSaoil. Cuairt chomhphobail go ceantair na Gaeltachta in Éirinn.

Dátaí: 20 Deireadh Fómhair – 2 Samhain 2013
Costas: $1,700 (S.A.M. nó Ceanadach)

Cad atá sainiúil faoin turas seo? Beidh pobail na Gaeltachta áitiúla ag cur fáilte ó chroí romhainn in achan áit a gcuirimid cuairt orthu. Mar chuid do Thóstal Éireann 2013, www.udaras.ie/forbairt-pobail/tionscnaimh-ealaion-chulturtha/tostal-eireann-2013/ agus Bliain na Gaeilge, http://gaeilge2013.ie/ beidh siad chomh tógtha faoi chuairt a dhéanamh linn agus a bheidh muid faoi chuairt leo. Beimid ag súil go mbunófar ceangal agus cairdeas idir daoine aonaracha sa dá dhream, agus idir eagraíochtaí Gaeilge i Meiriceá Thuaidh agus in Éirinn. Cuirfidh na pobail Ghaeltachta áitiúla aíocht ar ghníomhaíochtaí an turais, agus mar sin beidh muid in ann ár gcostas a choinneáil ar an íosmhéid lom.

No comments:

Post a Comment

Until next time / Go dtí an chéad uair eile!